Qui som?

L’Associació Per la Salut Mental el Pla d’Urgell, és una entitat sense ànim de lucre, creada a iniciativa dels familiars de les persones afectades per un  trastorn mental sever (TMS) i/o addiccions de les comarques del Pla D’Urgell, per tal de crear un ambient d’ajuda mútua i amb la finalitat de millorar la situació social de la persona afectada per un trastorn mental, i oferir serveis i assessorament a ells, a les seves famílies i persones interessades amb el col·lectiu.

 

  • Oferim acollida, suport i assessorament a les persones amb problemàtica de salut mental i les seves famílies.

  • Reivindiquem el dret de les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars.

  • Generem sinèrgies entre els diferents agents de la xarxa de serveis sanitaris i socials.

  • Col·laborem amb les institucions públiques i privades per a l’obtenció de recursos que responguin a necessitats reals i que  contribueixen a la millora de la recuperació en tots els àmbits de la vida de les persones que atenem.

  • Sensibilització a la població en general sobre la realitat de la malaltia mental, per intentar reduir els estigmes als que es troben sotmesos.

Missió

 

Promoció de la millora de la qualitat de vida i l’atenció a les famílies i les persones amb problemàtica de salut mental, promovent la resiliència i contribuir amb l’empoderament d’aquestes en totes les etapes de la seva vida per a una total integració en la societat, incorporant la perspectiva de gènere en totes les accions que desenvolupem.

Visió

 

Pretenem ésser una entitat de referència en el suport i l’atenció directa a les persones amb diagnòstics de salut mental i a les seves famílies, basant-nos en un model d’atenció comunitaria, creant espais de col.laboració entre els diferents agents implicats, buscant la igualtat d’oportunitats pels usuaris en totes les seves etapes de la vida.

Valors

1. Compromís per aconseguir una societat més justa, treballant per a la igualtat i la justícia social, millorant els drets de les persones amb problemes de Salut mental i les seves famílies.

2. Promoure el reconeixement de les capacitats del col·lectiu que atenem, dirigint les nostres accions cap a la capacitació i autonomia de la persona.

3. Treballar amb eficàcia, coherència, transparència, fomentant la participació i buscant sempre la màxima qualitat del servei.