IMG20211008095511_00

CLUB SOCIAL “EL NORD”

Servei Social especialitzat adreçat a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental inclòs a la Cartera de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública de la Generalitat de Catalunya. Dins d’un marc de relacions socials, té com a finalitat augmentar la participació i les diferents maneres de vinculació amb la comunitat mitjançant l’ocupació significativa del temps lliure.

La finalitat del Club Social és ajudar a les persones amb trastorn mental a utilitzar les activitats de lleure per assolir quotes de salut, independència, participació, integració en la comunitat i qualitat de vida, promoure un estil de vida en el qual les activitats de lleure siguin importants per la persona tenint present que la identitat del club va més enllà del lleure, incidint i recolzant el projecte vital de la persona. Millorar la seva qualitat de vida i la dels seus familiars.

Ofereix un conjunt d’activitats socials, lúdiques, culturals, esportives i de lleure, amb la finalitat d’estimular als usuaris dins d’un marc relacional que permeti recuperar les relacions socials i d’amistat, essent el punt de partida per a la participació en espais i àmbits normalitzats.

  • A QUI D’ADREÇA:

A totes aquelles persones afectades d’una malaltia mental que mantinguin un nivell d’autonomia suficient i d’estabilitat clínic, o bé que pateixin dificultats de relació i integració degudes a la malaltia.

  • FINALITAT DEL CLUB: 

Proporcionar estructura, suport logístic i motivació per a la realització i organització d’activitats de lleure, que responguin als interessos dels participants i que compòrtin relació amb l’entorn i la comunitat.

D’altra banda, contribuir a la millora de la qualitat de vida dels seus membres, mitjançant la participació en activitats associades al benestar i satisfacció personal, amb l’objectiuque ells siguin els propis gestors del seu propi temps lliure. I amb tot això, millorar la qualitat de vida dels seus familiars.

HORARI I ACTIVITATS