Els Transtorns Mentals

Un trastorn mental és una alteració de tipus emocional, cognitiva i/o del comportament que afecta processos psicològics bàsics com l’emoció, la motivació, la cognició, la consciència, la conducta, la percepció, la sensació, l’aprenentatge o el llenguatge. Això dificulta la interacció de la persona amb l’entorn cultural i social on viu i li crea malestar subjectiu. Existeixen tractaments per aquests trastorns i la recuperació és possible.

El trastorns mentals tenen un important impacte en la qualitat de vida de la persona i afecten tots els àmbits de relació interpersonal (familiar, laboral i social). Per contribuir a la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones i la de les seves famílies, els serveis de salut mental garanteixen una atenció integral que prevegi la promoció de la salut, la prevenció, el tractament i la rehabilitació, així com la inserció social i laboral de les persones afectades.

TIPOLOGIA DE TRASTORNS:

Trastorns d' ansietat

 • Agorafòbia. 
 • Atacs de pànic 
 • Fòbia social. 
 • Fòbies específiques.
 • Trastorn d’ansietat generalitzada. 
 • Trastorn obsessiu-compulsiu. 
 • Trastorn d’ansietat degut a una malaltia.
 • Trastorn d’ansietat induït per substàncies. 
 • Trastorn d’ansietat no especificat. 
 • Trastorn per estrès posttraumàtic. 

Trastorns de l'estat d'ànim

 • Depressió
 • Transtorn bipolar

Esquizofrènia

Trastorn límit de la personalitat