Objectius

 

Proporcionar informació, orientació i suport a les persones afectades per un TMS i als seus amics.
Promocionar les activitats d’inserció, residencial, de lleure i altres que contribueixin al ple desenvolupament de la persona afectada i als seus familiars.

Contribuir a Promoure mesures per a la millora de la qualitat de vida dels malalts mentals i de les seves famílies.
Protecció, defensa, promoció i desenvolupament dels drets dels familiars i afectats.

Detectar les necessitats en l’àmbit d’atenció comunitària de les persones afectades per un TMS i els seus familiars, i traslladar-les a les institucions amb competències en la seva planificació i desenvolupament.
Promoure la creació de serveis socials, soci terapèutics i de treball per a persones amb malaltia mental, i de serveis d’orientació i suport als seus familiars.
Sensibilitzar a la població en general sobre la realitat dels TMS tractant de desfer-ne els estereotips i la desinformació.