Futur

Els projectes de futur són la sensibilització a la població, promoure la creació i adaptació de recursos per les persones afectades per TMS i les seves famílies.

El treball en equip i donar una continuïtat a les coordinacions amb el Centre de Salut Mental del Pla d’Urgell (psiquiatre, psicòloga i treballadora social), per al seguiment dels usuaris del Club Social el Nord, i seguiment amb altres entitats que ens els derivin.